Aktualności

Aktualności: 2021

Sytec po raz kolejny bierze udział w największych targach budownictwa tunelowego w Europie: Stuva Expo 2021
29 Września 2021

Sytec po raz kolejny bierze udział w największych targach budownictwa tunelowego w Europie: Stuva Expo 2021

Odwodnienia tunelowe — charakterystyka
16 Września 2021

Odwodnienia tunelowe — charakterystyka

Czym charakteryzuje się odwodnienie tunelowe? Odwodnienia tunelowe wykorzystywane są odebrania wody z tuneli, przejść podziemnych oraz dróg pod powierzchnią ziemi i odprowadzenia jej do odbiornika. Dzięki temu można zapewnić bezpieczne przemieszczanie się osób i przewożenie towarów.

Kanały monoblock – kanały monolityczne, które nie wymagają opaski do klasy E600 (zastosowanie bez rusztów żeliwnych)
25 Sierpnia 2021

Kanały monoblock – kanały monolityczne, które nie wymagają opaski do klasy E600 (zastosowanie bez rusztów żeliwnych)

Kanały MONOBLOCK ME cechują się monolityczną konstrukcją wykonanej z polimerobetonu. Dzięki właściwościom polimerobetonu tj. bardzo wysokiej wytrzymałości chemicznej i mechanicznej oraz praktycznie braku nasiąkliwości, rozwiązanie te można stosować bez opaski betonowej do klasy obciążenia E600.

Odwodnienia liniowe
10 Czerwca 2021

Odwodnienia liniowe

Odwodnienia liniowe to system korytek przykrytych kratkami ( rusztami). Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na zbieranie wody deszczowej, a następnie doprowadzenie jej do odbiornika, którym może być np. studnia chłonna, przydrożny rów czy kanalizacja deszczowa. Odwodnienie liniowe stosuje się w celu ochrony danego terenu przed zalaniem oraz powstawaniem dużych kałuż, które stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa na drogach.

Odwodnienia liniowe - przeznaczenie
07 Maja 2021

Odwodnienia liniowe - przeznaczenie

Odwodnienie liniowe to system składający się z polimerobetonowych korytek i kratek żeliwnych. Ich celem jest zebranie nadmiaru wód opadowych i odprowadzeniem ich do odbiornika: kanalizacji deszczowej, przydrożnego rowu lub systemy rozsączania.

Krawężniki odwadniające
20 Kwietnia 2021

Krawężniki odwadniające

Krawężniki odwadniające to wyroby budowalne pełniące funkcję krawężnika drogowego oraz odwonienia liniowego. Rozwiązanie to w dyskretny sposób pozwala pozbyć się nadmiaru wody z ulic i dróg i odprowadzić ją do kanalizacji deszczowej.

Pokrywy odwadniające
06 Kwietnia 2021

Pokrywy odwadniające

Pokrywa wpustu to produkt, który wykorzystywany jest w kanalizacji zewnętrznej jako przykrycie wpustów drogowych. Standardowo wykonane są one z żeliwa tak jak i zwięczenia wpustu.

Produkcja najdłuższych kanałów odwadniających - Solid
12 Marca 2021

Produkcja najdłuższych kanałów odwadniających - Solid

Najświeższe wiadomości z naszej produkcji informują, że zakończyliśmy produkcję najdłuższych naszych kanałów odwadniających – Solid o długości 4m.

Produkcja desek gzymsowych profilowanych typ MG13
03 Marca 2021

Produkcja desek gzymsowych profilowanych typ MG13

Najświeższe wiadomości z naszej produkcji informują, że trwa produkcja desek gzymsowych profilowanych typ MG13.

Odwodnienia liniowe - system monoblock
26 Lutego 2021

Odwodnienia liniowe - system monoblock

System Monoblock to system odwodnienia liniowego wykonany z polimerobetonu, bardzo trwałego betonu żywicznego, którego cechuje się między innymi: wysoka wytrzymałość mechaniczna i wysoka mrozoodporność.