Fundusze Europejskie


Kredyt na innowacje technologiczne

Szanowni Państwo

Informujemy, że firma "SYSTEMY I TECHNOLOGIE" Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji zbiorników wielkogabarytowych z polimerobetonu do elektrolizy metali nieżelaznych” (Numer wniosku POIR.03.02.02-00-1334/17).

Celem przedmiotowego projektu jest uruchomienie produkcji  wyrobu (wanny/wielkogabarytowego zbiornika) wykorzystywanej w przemyśle metalurgicznym.

Efektem realizacji projektu będzie uruchomienie unikalnej linii technologicznej składającej się ze ściśle określonych maszyn i urządzeń tworzących ciąg technologiczny, pozwalających na uzyskanie wymaganych parametrów procesowych i umożliwiających wytwarzanie nowego produktu.

Wartość projektu: 5 266 116,88 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 1 749 340,90 PLN