System SOLID

Odwodnienia liniowe

 • Korytko z polimerobetonu 4m
 • Korytko z polimerobetonu 1m
 • Studnia odpływowa z koszem osadczym
 • Zaślepka otwarta z króćcem PVC
 • Zaślepka pełna
 • Łącznik do zmiany kierunków przepływu
 • Ruszt żeliwny

Informacje podstawowe:

 • Konstrukcja: Jednoczęściowa, lita, monolityczna (opaska zintegrowana z korpusem kanału)
 • Wysokość: Solid15.L20 (H=350mm), Solid20.L10 (H=370mm)
 • Materiał: Polimerobeton
 • Rewizja i czyszczenie: na całej długości systemu oraz przez studzienkę odpływową
 • Ruszty żeliwne: żeliwo sferoidalne
 • Max. klasa obciążeń: F900 (bez opaski betonowej)
 • Spadek wbudowany: 0,0% (elementy bezspadkowe).
 • Zabudowa elementów: musi uwzględniać  min. spadek 0,2%. Zalecany spadek min. 0,5%.

WAŻNE: w każdym przypadku zabudowę systemu SOLID należy wykonać wg instrukcji zabudowy producenta

Zadania systemu:
Zebranie i odprowadzenie z powierzchni dróg, ulic, placów wód opadowych do studzienki odpływowej oraz sieci kanalizacyjnej, deszczowej (ogólnospławnej) lub bezpośrednio do odbiornika znajdującego się za studzienką odpływową.

Zakres stosowania:

Urządzenia typu „I” –  grupy 1-6 obszarów zastosowania o obciążeniu zgodnym z klasą A15-F900 wg. normy PN-EN 1433.

Szczególny obszar zastosowania:
Monolityczna, specjalnie zaprojektowana do tego celu konstrukcja, charakteryzująca się zwiększeniem grubości ścian i dna kanału, a także zwiększeniem do 4m długości kanału nadała typowemu rozwiązaniu odwodnienia liniowego nowych, unikalnych możliwości. Dzięki temu rozwiązaniu, nie wymagającemu wykonania pracochłonnej i czasochłonnej zabudowy w opasce betonowej, możliwe jest znaczne skrócenie czasu wykonania odwodnienia liniowego, a eksploatacja odwodnienia może nastąpić niezwłocznie po zakończeniu prac montażowych. (nie trzeba czekać na uzyskanie przez beton opaski wymaganej wytrzymałości umożliwiającej rozpoczęcie użytkowania) W związku z tym jest to rozwiązanie szczególnie rekomendowane wszędzie tam, gdzie czas realizacji inwestycji oraz brak miejsca (np. tereny zurbanizowane) stanowią najważniejszy czynnik określający metodę realizacji inwestycji. Bardzo mocna konstrukcja oraz zastosowanie polimerobetonu powodują, że szczególnie rekomendowanym zastosowaniem systemu samonośnego są obszary poddane bardzo dużym obciążeniom użytkowym w  ruchu kołowym. Co najmniej 4-krotnie (niektóre źródła podają nawet 10-krotnie) mniejsza ścieralność polimerobetonu w porównaniu do fibrobetonu czy betonu zwykłego powoduje brak konieczności stosowania ramy żeliwnej na górze prefabrykatu  co w efekcie umożliwia obniżenie kosztu rozwiązania.

Korytka SYTEC z ochronną listwą krawędziową

INDEKS PRODUKTU

WYSOKOŚĆ

H Z [mm]

WYSOKOŚĆ H W [mm]SZEROKOŚĆ D Z [mm]SZEROKOŚĆ D W [mm]

DŁUGOŚĆ

L [mm]

Listwy żeliwne uniwersalneListwy żeliwne F900
dla kanałów typu SOLID15
SOLID15.L20USOLID15.L203503102501504000
SOLID15.L20.1USOLID15.L20.13503102501501000

Studzienki odpływowe SYTEC z polimerobetonu z koszem osadczym ze stali ocynkowanej i kratką żeliwną COC

INDEKS PRODUKTUKLASA OBCIĄŻENIA

SPOSÓB MOCOWANIA

KRATKI*

ODPŁYW

WYSOKOŚĆ

H Z [mm]

SZEROKOŚĆ

D Z [mm]

SZEROKOŚĆ

D W [mm]

dla kanałów typu SOLID15
SOLID15.SB20.2.Z.CKC250ŚrubowyMożliwość wybicia otworu ф110 lub ф160 lub ф200 i osadzenia króćca750250150
SOLID15.SB20.2.S.CKZatrzaskowy750250150
SOLID15.SB20.2.U.CKPodwójny750250150
SOLID15.SB20.3.Z.CKŚrubowy1150250150
SOLID15.SB20.3.S.CKZatrzaskowy1150250150
SOLID15.SB20.3.U.CKPodwójny1150250150
SOLID15.SB20.2.Z.DKD400ŚrubowyMożliwość wybicia otworu ф110 lub ф160 lub ф200 i osadzenia króćca750250150
SOLID15.SB20.2.S.DKZatrzaskowy750250150
SOLID15.SB20.2.U.DKPodwójny750250150
SOLID15.SB20.3.Z.DKŚrubowy1150250150
SOLID15.SB20.3.S.DKZatrzaskowy1150250150
SOLID15.SB20.3.U.DKPodwójny1150250150
SOLID15.SB20.2.Z.EKE600ŚrubowyMożliwość wybicia otworu ф110 lub ф160 lub ф200 i osadzenia króćca750250150
SOLID15.SB20.2.S.EKZatrzaskowy750250150
SOLID15.SB20.2.U.EKPodwójny750250150
SOLID15.SB20.3.Z.EKŚrubowy1150250150
SOLID15.SB20.3.S.EKZatrzaskowy1150250150
SOLID15.SB20.3.U.EKPodwójny1150250150
SOLID15.SB20.2.Z.FKF900ŚrubowyMożliwość wybicia otworu ф110 lub ф160 lub ф200 i osadzenia króćca750250150
SOLID15.SB20.2.S.FKZatrzaskowy750250150
SOLID15.SB20.2.U.FKPodwójny750250150
SOLID15.SB20.3.Z.FKŚrubowy1150250150
SOLID15.SB20.3.S.FKZatrzaskowy1150250150
SOLID15.SB20.3.U.FKPodwójny1150250150
SOLID15.SB20.PSegment pośredni400250150

* Podwójny (zatrzaskowo – śrubowy)

Akcesoria pasujące do kanałów SOLID15

Zaślepki do kanałów

INDEKS PRODUKTUTYPPRZEZNACZONA DLA WYSOKOŚCI H Z [mm]PRZEZNACZONA DLA KANAŁÓW O INDEKSACHMASA [kg]
dla kanałów typu SOLID15
SOLID15.E20Pełna350

SOLID15.L20,

SOLID15.L20.1,

SOLID15.L20U,

SOLID15.L20.1U

5
SOLID15.E20OOtwarta z króćcem PCV ф160350

SOLID15.L20,

SOLID15.L20.1,

SOLID15.L20U,

SOLID15.L20.1U

5

 

Łączniki SYTEC

INDEKS PRODUKTUSZEROKOŚĆ D Z [mm]MASA [kg]
SOLID15.C202505,2

Kratki COC

INDEKS

PRODUKTU

MATERIAŁ KRATKI

RODZAJ KRATKI

SPOSÓB MOCOWANIE KRATKI

KLASA OBCIĄŻENIA

DŁUGOŚĆ

[MM]

Powierzchnia wlotu wody [cm2/szt]

COC15.02.Z.W

Żeliwo

Szczelinowy

Śrubowy

C250

500

351

COC15.02.S.W

Żeliwo

Szczelinowy

Zatrzaskowy (sprężynka)

500

351

COC15.02.U.W

Żeliwo

Szczelinowy

Podwójny (zatrzaskowo – śrubowy)

500

351

COC15.03.Z.W

Żeliwo

Szczelinowy

Śrubowy

D400

500

351

COC15.03.S.W

Żeliwo

Szczelinowy

Zatrzaskowy (sprężynka)

500

351

COC15.03.U.W

Żeliwo

Szczelinowy

Podwójny (zatrzaskowo – śrubowy)

500

351

COC15.04.Z.W

Żeliwo

Szczelinowy

Śrubowy

E600

500

282

COC15.04.S.W

Żeliwo

Szczelinowy

Zatrzaskowy (sprężynka)

500

282

COC15.04.U.W

Żeliwo

Szczelinowy

Podwójny (zatrzaskowo – śrubowy)

500

282

COC15.05.SW

Żeliwo

Szczelinowy

Zatrzaskowy (sprężynka)

F900

 

500

289

COC15.05.ZW

Żeliwo

Szczelinowy

Śrubowy

500

282

COC15.05.UW

Żeliwo

Szczelinowy

Podwójny (zatrzaskowo – śrubowy)

500

282

 

Korytka SYTEC z ochronną listwą krawędziową

INDEKS PRODUKTU

WYSOKOŚĆ

H Z [mm]

WYSOKOŚĆ H W [mm]SZEROKOŚĆ D Z [mm]SZEROKOŚĆ D W [mm]

DŁUGOŚĆ

L [mm]

Listwy żeliwne uniwersalneListwy żeliwne F900
dla kanałów typu SOLID20
SOLID20.L10USOLID20.L103703303002004000
SOLID20.L10.1USOLID20.L10.13703303002001000

Studzienki odpływowe SYTEC z polimerobetonu z koszem osadczym ze stali ocynkowanej i kratką żeliwną COC

INDEKS PRODUKTU
KLASA OBCIĄŻENIA

SPOSÓB MOCOWANIA KRATKI*

ODPŁYW

WYSOKOŚĆ H Z [mm]

SZEROKOŚĆ D Z [mm]

SZEROKOŚĆ D W [mm]

DŁUGOŚĆ L [mm]

dla kanałów typu SOLID15
SOLID20.SB10.2.Z.CKC250ŚrubowyMożliwość wybicia otworu ф110 lub ф160 lub ф200 i osadzenia króćca7703002001000
SOLID20.SB10.2.S.CKZatrzaskowy7703002001000
SOLID20.SB10.2.U.CKPodwójny7703002001000
SOLID20.SB10.3.Z.CKŚrubowy11703002001000
SOLID20.SB10.3.S.CKZatrzaskowy11703002001000
SOLID20.SB10.3.U.CKPodwójny11703002001000
SOLID20.SB10.2.Z.DKD400ŚrubowyMożliwość wybicia otworu ф110 lub ф160 lub ф200 i osadzenia króćca7703002001000
SOLID20.SB10.2.S.DKZatrzaskowy7703002001000
SOLID20.SB10.2.U.DKPodwójny7703002001000
SOLID20.SB10.3.Z.DKŚrubowy11703002001000
SOLID20.SB10.3.S.DKZatrzaskowy11703002001000
SOLID20.SB10.3.U.DKPodwójny11703002001000
SOLID20.SB10.2.Z.EKE600ŚrubowyMożliwość wybicia otworu ф110 lub ф160 lub ф200 i osadzenia króćca7703002001000
SOLID20.SB10.2.S.EKZatrzaskowy7703002001000
SOLID20.SB10.2.U.EKPodwójny7703002001000
SOLID20.SB10.3.Z.EKŚrubowy11703002001000
SOLID20.SB10.3.S.EKZatrzaskowy11703002001000
SOLID20.SB10.3.U.EKPodwójny11703002001000
SOLID20.SB10.2.Z.FKF900ŚrubowyMożliwość wybicia otworu ф110 lub ф160 lub ф200 i osadzenia króćca7703002001000
SOLID20.SB10.2.S.FKZatrzaskowy7703002001000
SOLID20.SB10.2.U.FKPodwójny7703002001000
SOLID20.SB10.3.Z.FKŚrubowy11703002001000
SOLID20.SB10.3.S.FKZatrzaskowy11703002001000
SOLID20.SB10.3.U.FKPodwójny11703002001000
SOLID20.SB10.PSegment pośredni4003002001000

* Podwójny (zatrzaskowo – śrubowy)

Akcesoria pasujące do kanałów SOLID20

Zaślepki do kanałów

INDEKS PRODUKTU
PRZEZNACZONA DLA WYSOKOŚCI H Z [mm]
PRZEZNACZONA DLA KANAŁÓW O INDEKSACH
MASA [kg]
dla kanałów typu SOLID20
SOLID20.E10Pełna370

SOLID20.L10,

SOLID20.L10.1,

SOLID20.L10U,

SOLID20.L10.1U

6,4
SOLID20.E10OOtwarta z króćcem PCV  ф200370

SOLID20.L10,

SOLID20.L10.1,

SOLID20.L10U,

SOLID20.L10.1U

6,4


 

Łączniki SYTEC

INDEKS PRODUKTU
SZEROKOŚĆ D Z[mm]
MASA [kg]
SOLID20.C103006,2

Kratki COC

INDEKS PRODUKTU

MATERIAŁ KRATKI

RODZAJ KRATKI

SPOSÓB MOCOWANIE KRATKI

KLASA OBCIĄŻENIA

DŁUGOŚĆ

[MM]

Powierzchnia wlotu wody [cm2/szt]

COC20.02.Z.W

Żeliwo

Szczelinowy

Śrubowy

C250

500

537

COC20.02.S.W

Żeliwo

Szczelinowy

Zatrzaskowy (sprężynka)

500

537

COC20.02.U.W

Żeliwo

Szczelinowy

Podwójny (zatrzaskowo – śrubowy)

500

537

COC20.03.Z.W

Żeliwo

Szczelinowy

Śrubowy

D400

500

537

COC20.03.S.W

Żeliwo

Szczelinowy

Zatrzaskowy (sprężynka)

500

537

COC20.03.U.W

Żeliwo

Szczelinowy

Podwójny (zatrzaskowo – śrubowy)

500

537

COC20.04.Z.W

Żeliwo

Szczelinowy

Śrubowy

E600

500

534

COC20.04.S.W

Żeliwo

Szczelinowy

Zatrzaskowy (sprężynka)

500

512

COC20.04.U.W

Żeliwo

Szczelinowy

Podwójny (zatrzaskowo – śrubowy)

500

534

COC20.05.SW

Żeliwo

Szczelinowy

Zatrzaskowy (sprężynka)

F900

500

512

COC20.05.ZW

Żeliwo

Szczelinowy

Śrubowy

500

503

COC20.05.UW

Żeliwo

Szczelinowy

Podwójny (zatrzaskowo – śrubowy)

500

503