Procedura rekrutacyjna

 1. Wyślij zgłoszenie w systemie komunikacji internetowej lub drogą tradycyjną
  1. Zapoznaj się z ogłoszeniem rekrutacyjnym
  2. Wypełnij formularz internetowy /złóż podanie aplikacyjne i załącz wymagane dokumenty
  3. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych
 2. I Etap - Formalnej selekcji złożonych aplikacji
  1. Złożone dokumenty są weryfikowane pod kątem kompletności dokumentów
  2. Sprawdzenie przez Komisję, czy kandydat spełnia warunki zawarte w treści ogłoszenia rekrutacyjnego
 3. II Etap - Aplikacje wstępnie zaakceptowane
  1. Wybór kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne drogą telefoniczną lub email - wywiad
  2. Możliwość wykorzystania testów wiedzy i umiejętności
  3. Do niektórych stanowisk mogą być przeprowadzone testy psychologiczne
 4. Etap końcowy
  Wszyscy kandydaci uczestniczący w rozmowach kwalifikacyjnych zostaną powiadomieni o wyniku procesu rekrutacyjnego w postaci decyzji.
 5. Zaproponowanie pracy - najlepszym kandydatom złożymy ofertę pracy
 6. Zachowanie aplikacji zgodnie z udzieloną zgodą dla potrzeb przyszłych rekrutacji
 7. Odrzucenie aplikacji - oferty pracy nie spełniające wymogów zostaną zniszczone