Elementy mostowe

Program doboru kanałów – do pobraniaGzymsy

Elementy mostowe

  • Gzyms profilowany MG10
  • Gzyms profilowany MG16

Informacje podstawowe:

Gzymsy mostowe płaskie lub profilowane wykonane są z polimerobetonu. Gzymsy można przycinać na budowie w zależności od potrzeby np. w celu ułożenia na wspornikach latarniowych, które stanowią tzw. balkon latarni mostowych. Zewnętrzna powierzchnia może być pokryta barwną powłoką w kolorach wg palety RAL. Elementy nie wymagają zbrojenia charakterystycznego dla żelbetu.

Przeznaczenie wyrobu:
Prefabrykat gzymsu mostowego jest elementem wyposażenia obiektu mostowego, stanowiący zewnętrzną okładzinę konstrukcji nośnej mostu. Może stanowić deskowanie tracone. Przeznaczony do ochrony mostowych elementów betonowych, stalowych i żelbetowych przed niszczącym działaniem aktywnych chemicznie roztworów wodnych.

Zakres stosowania:
Prefabrykat gzymsu mostowego można stosować bez ograniczeń na drogowych oraz kolejowych obiektach inżynierskich.

Zasady montażu:
Występują dwa podstawowe sposoby mocowania gzymsów mostowych.

  1. Gzymsy montowane są do konstrukcji nośnej za pomocą strzemion wykonanych ze stali zgodnie ze Specyfikacją Techniczną.
  2. W przypadku renowacji obiektów mostowych deski gzymsowe można również stosować i mocować je do płyty nośnej za pomocą kotew wklejanych lub rozprężnych.

Rodzaje gzymsów

Gzymsy płaskie montowane są do konstrukcji nośnej za pomocą strzemion wykonanych ze stali zgodnie ze Specyfikacją Techniczną. Gzymsy występują w postaci płaskiej o różnych rozmiarach. Parametry gzymsów w poniższej tabeli.

Nazwa gzymsu płaskiegoWymiary [mm]
WysokośćDługośćGrubość
MG01 300.1000.40300100040
MG01 400.1000.40400100040
MG01 480.1000.40480100040
MG01 500.1000.40500100040
MG01 550.1000.40550100040
MG01 570.1000.40570100040
MG01 600.1000.40600100040
MG01 650.1000.40650100040
MG01 700.1000.40700100040
MG01 750.1000.40750100040
MG01 800.1000.40800100040
MG01 900.1000.40900100040
MG01 1000.500.40100050040

Rodzaje gzymsów

Gzymsy profilowane montowane są do konstrukcji nośnej za pomocą strzemion wykonanych ze stali zgodnie ze Specyfikacją Techniczną. Gzymsy profilowane występują w postaci wyoblonej (profilowanej) o różnych kształtach i rozmiarach.

Rodzaje gzymsów

W przypadku renowacji obiektów mostowych deski gzymsowe płaskie można również mocować do płyty nośnej za pomocą kotew wklejanych lub rozprężnych. Gzymsy występują tylko w postaci płaskiej o różnych rozmiarach. Parametry gzymsów w poniższej tabeli.

Nazwa gzymsu płaskiegoWymiary [mm]
WysokośćDługośćGrubość
MG02 300.1000.40300100040
MG02 400.1000.40400100040
MG02 480.1000.40480100040
MG02 500.1000.40500100040
MG02 550.1000.40550100040
MG02 570.1000.40570100040
MG02 600.1000.40600100040
MG02 650.1000.40650100040
MG02 700.1000.40700100040
MG02 750.1000.40750100040
MG02 800.1000.40800100040
MG02 900.1000.40900100040
MG02 1000.500.40100050040
Nazwa pliku Rozmiar pliku
Karta techniczna MG MGK 187 KB pobierz