Rekrutacja

 • ŚLUSARZ - SPAWACZ - PRACOWNIK UTRZYMANIA RUCHU

  (miejsce pracy – Polkowice)

  Zakres obowiązków: 

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie wykonywała następujący zakres prac: 

  • Bieżące naprawy i konserwacja linii produkcyjnej 
  • Bieżące naprawy i konserwacja form do produkcji prefabrykatów,
  • Umiejętność czytania rysunków technicznych
  • Kontrola stanu technicznego urządzeń.

  Wymagania:

  •     wykształcenie min. zawodowe mechaniczne; ślusarz
  •     min. 2-letnie doświadczenie w zawodzie
  •     uprawnienia spawacza  MAG lub TIG
  •     rzetelność w wykonywaniu obowiązków
  •     samodzielność i zdolności organizacyjne

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie na umowę o pracę, w młodym dynamicznym zespole.

   • Wydawane są śniadania dla pracowników – finansowane przez zakład
   •  Wypłata świadczenia tzw. wczasy pod gruszą z ZFŚS
   • Dodatkowe ubezpieczenie medyczne – finansowane przez zakład
   • Ubezpieczenie grupowe na życie 

   Kontakt:

   Osoby zainteresowane naszą ofertą pracy prosimy o zapoznanie się ze stroną internetową firmy (www.sytec.pl) oraz przesłanie poprzez ikonkę "APLIKUJ" lub wysłanie CV i listu motywacyjnego wraz z zamieszczoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, na adres: dzial-kadr@sytec.pl. Na zgłoszenia czekamy do dnia 28.02.2021r.

   Informujemy, że nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami

          

                         PRACOWNIK PRODUKCJI

                                                                       Miejsce pracy : Polkowice

   OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:
       *   Wykształcenie zawodowe  preferowane budowlane  -  zapewniamy przyuczenie
        do wykonywanego stanowiska 
        *  Umiejętności manualne
       *   Dokładność, sumienność, pracowitość, zaangażowanie
        *  Umiejętność pracy w zespole
        *  Otwartość na podnoszenie kwalifikacji i rozwój własny


   ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
       Praca przy linii produkcyjnej- produkcja półfabrykatów odwodnieniowych do mostów,
       wiaduktów i dróg oraz produkcja wanien dla huty do elektrolizy.     

   WARUNKI ZATRUDNIENIA:
        *  Zatrudnienie na umowę o pracę,
        *  Wynagrodzenie godzinowe + ekwiwalent za dojazdy + ekwiwalent za pranie
        + premia kwartalna za wyniki + premia od mistrza za dodatkowe zaangażowanie,
        premia za brak absencji chorobowej 150,00 netto w rozliczaniu miesięcznym.
       *   Wydawane są śniadania dla pracowników – finansowane przez zakład
       *  Wczasy pod gruszą z ZFŚS, paczki Mikołajkowe dla dzieci, paczki świąteczne dla wszystkich pracowników
        *  Dodatkowe ubezpieczenie medyczne – finansowane przez zakład
       *   Ubezpieczenie grupowe na życie
       *   Możliwość awansu i przeszeregowania na wyższe stawki
   Kontakt:                                                                                                                                                                                                        Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
    dla potrzeb danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb nie zbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez firmę
    Systemy i Technologie Sp. z o.o. ( zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2018 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883).                                                                                                                                                                             
    Na CV i list motywacyjny oczekujemy do dnia 28.02.2021r. Proszę o dołączenie dokumentów "w zakładce aplikuj".

                   PRACOWNIK OBSŁUGI MAGAZYNU            
                                                                         Miejsce pracy : Polkowice
                                                                               Woj. dolnośląskie


   OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:
       1. Wykształcenie zawodowe,
       2. Uprawnienia na wózek widłowy
       3. Doświadczenie w pracy na magazynie
       4. Prawo jazdy kat. B,

   WARUNKI ZATRUDNIENIA:
   *    zatrudnienie na umowę o pracę
   *    wynagrodzenie miesięczne
   *    osoby mieszkające poza miejscem siedziby firmy otrzymują ekwiwalent pieniężny za dojazd do pracy
   *    Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – między innymi wczasy pod gruszą
   *    Opieka medyczna finansowana przez zakład pracy
   *    Śniadania wydawane podczas przerwy śniadaniowej
   *    Premia za absencje
   *    Program motywacyjny – premia kwartalna

   Kontakt:
   Osoby zainteresowane naszą ofertą pracy prosimy o zapoznanie się ze stroną internetową firmy (www.sytec.pl) złożenie aplikacji poprzez ikonę "APLIKUJ" lub przesłanie CV i listu motywacyjnego wraz
   z zamieszczoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, na adres:
   dzial-kadr@sytec.pl w temacie z dopiskiem „magazynier”.
   Informujemy, że nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

                                                  KIEROWNIK KONTROLI JAKOŚCI
                                                                           (miejsce pracy – Polkowice)


   Zakres obowiązków:
   Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie współpracować głównie z działem produkcyjnym przy współpracy działu technicznego poprzez:
   •  Kontrola jakości dostaw  materiałów i półfabrykatów
   •  Kontrola jakości procesu produkcyjnego
   •  Kontrola i nadzór nad finalnymi produktami
   •  Kontrola warunków składania materiałów i wyrobów gotowych
   •  Kontrola form przeznaczonych do produkcji
   •  Stała kontrola jakości materiału do produkcji
   •  opracowanie dokumentacji jakościowej (atest, gwarancje, deklaracje zgodności)
   •  Postępowanie reklamacyjne
   •  Udział w seminariach naukowo-technicznych
   *  Zlecenia ekspertyz i opinii technicznych
   •  Doradztwo techniczno-technologiczne dla klientów
   •  Prowadzenie laboratorium zakładowego oraz nadzór nad sprzętem pomiarowym
   •  Inwentaryzacja miesięczna oraz roczne robót w toku oraz stanów magazynowych

   Wymagania:
   •  Wykształcenie wyższe techniczne lub techniczne (preferowane) kierunkowe w zakresie kontroli jakości,  systemów zarządzania jakością itp. (inne kierunki: budownictwo, inżynieria sanitarna)
   •  Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego
   *  Preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku
   •  Umiejętność pracy w zespole i kierowania zespołem ludzkim
   •  Rzetelność w wykonywaniu obowiązków, samodyscyplina
   •  Samodzielność, odpowiedzialność i zdolności organizacyjne
   •  Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
   •  Dobra komunikatywność
   •  Znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office, Aprobat.
   •  Preferowana znajomość  języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
   •  Otwartość na podnoszenie kwalifikacji
   •  Dyspozycyjność


   Oferujemy:
   •  motywacyjny system wynagrodzeń,
   •  pracę w stabilnie rozwijającej się firmie
   •  dostęp do szkoleń podnoszących kwalifikacje
   •  pakiet opieki medycznej finansowany przez zakład pracy
   •  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
   •  Grupowe ubezpieczenie na życie

   Kontakt:
   Osoby zainteresowane naszą ofertą pracy prosimy o zapoznanie się ze stroną internetową firmy (www.sytec.pl) oraz przesłanie CV i listu motywacyjnego wraz z zamieszczoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, w zakładce „APLIKUJ” lub na adres: rekrutacja@sytec.pl. Na zgłoszenia czekamy do dnia 07.03.2021
   Informujemy, że nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.


                                                           Specjalista ds. Zaopatrzenia i Logistyki
                                                  (miejsce pracy –  Polkowice)


   Zakres obowiązków:

   Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie gospodarki magazynowej:

   •  obsługa komputerowego systemu magazynowego
   •  prowadzenie dokumentacji i realizację zadań związanych z zamawianiem,
       zakupem i rozchodem
   •  nadzór nad stanami magazynowymi
   •    Ścisła współpraca z działem sprzedaży poprzez organizację, obsługę
    i koordynację zleceń transportowych krajowych i międzynarodowych – spedycja, urzędy i agencje celne
   •      Negocjacje cen i terminów z dostawcami
   •    Planowanie i realizacja zakupów materiałów i usług
   •  zamawianie transportu i awizacja dostaw
   •    Realizacja dostaw i wysyłek wewnętrznych, krajowych i zagranicznych
   •    Weryfikacja dostarczanych dokumentów: faktury, WZ itp.

   Wymagania:

   •    wykształcenie minimum średnie lub wyższe logistyczne
   •    min. 2-letnie doświadczenie na w/w stanowisku
   •    rozwinięte umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne
   •    rzetelność w wykonywaniu obowiązków
   •    znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office (Excel, Word)
   •    samodzielność i zdolności organizacyjne
   •    preferowana znajomość  języka angielskiego
   •    Umiejętność pracy pod presją czasu
   •    prawo jazdy kat. B

   Oferujemy:
   •    pracę w stabilnie rozwijającej się firmie
   •    dostęp do szkoleń podnoszących kwalifikacje
   •    pakiet opieki medycznej finansowany przez zakład pracy
   •    Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
   •    Grupowe ubezpieczenie na życie

   Kontakt:

   Osoby zainteresowane naszą ofertą pracy prosimy o zapoznanie się ze stroną internetową firmy (www.sytec.pl) oraz przesłanie CV i listu motywacyjnego wraz z zamieszczoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w zakładce "APLIKUJ" lub na adres: dzial-kadr@sytec.pl. Na zgłoszenia czekamy do dnia 26.03.2021.

    

   Informujemy, że nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.