System SE

Odwodnienia liniowe

 • Korytko z polimerobetonu (ze spadkiem lub bez)
 • Studnia odpływowa z koszem osadczym
 • Zaślepka otwarta z króćcem PVC
 • Zaślepka pełna
 • Łącznik kaskadowy
 • Ruszt żeliwny
Informacje podstawowe:
 • Konstrukcja: Kanał odwadniający składa się z korytka oraz kratki żeliwnej COC.
 • Materiał: Korytko wykonane jest z polimerobetonu z listwami stalowymi umożliwiającymi śrubowe mocowanie kratek lub z listwami z żeliwa sferoidalnego umożliwiającymi uniwersalne (śrubowe lub zatrzaskowe lub podwójne zatrzaskowo – śrubowe) mocowanie kratek.
 • Wymiary: Kanały typ SE występują w czterech szerokościach nominalnych (wewnętrznych): 10, 15, 20 i 30cm, a każda z szerokości w trzech głębokościach oznaczanych 00, 10, 20.
 • W kanałach istnieje możliwość wybicia w dnie otworu i osadzenie króćca odpływowego.
 • Kanały o długości 0,5m i szerokości nominalnej 10cm (SE10.H00/10/20 /U) mają możliwość podłączenia kanału odwadniającego o tych samych parametrach pod kątem 90°.
 • Kanały o różnych głębokościach (00, 10, 20) można łączyć ze sobą za pomocą elementu kaskadowego, tworząc tym samym spadek kaskadowy.
 • Kanały o szerokości nominalnej (wewnętrznej) 10cm występują w wersji spadkowej. Spadek w dnie kanału wynosi 0,6%. Jeden ciąg ma długość 20,0m. Kanały oznacza się symbolem SE10.0xx, gdzie xx oznacza kolejny kanał w ciągu.
 • W kanałach SE10.005, SE10.010, SE10.015 i SE10.020 istnienie możliwość wybicia w dnie otworu i osadzenie króćca odpływowego wykonanego z PCV lub PEHD DN75 lub DN110.
 • Kanały spadkowe można łączyć z kanałami bezspadkowymi tworząc ciągi o spadku mieszanym: bezspadkowe SE10.L00/H00 – spadkowe SE10.001 do SE10.010 – bezspadkowe SE10.L10/H10 – spadkowe SE10.010 do SE10.020 – bezspadkowe SE10.L20/H20. W ten sposób można uzyskać bardzo długi ciąg odwodnienia.
 • Studzienki odpływowe SE10.SB, SE15.SB i SE20.SB mają możliwość tworzenia połączeń „T”, „L” i „krzyżowych” ciągów odwodnienia.
 • Rewizja i czyszczenie: na całej długości systemu oraz przez studzienkę odpływową
 • Max. klasa obciążeń: E600
 • Zabudowa elementów: w kanałach bezspadkowych musi uwzględniać min. spadek 0,2%. Zalecany spadek min. 0,5%.

WAŻNE: Kanały SE są kanałami typu „M” wg normy PN-EN1433 i wymagają dodatkowego podparcia w postaci opaski betonowej. Zabudowę kanałów należy wykonać wg INSTRUKCJI ZABUDOWY ODWODNIENIA LINIOWEGO TYPU SE/SSE

Zadania systemu:
Zebranie i odprowadzenie z powierzchni dróg, ulic, placów wód opadowych do studzienki odpływowej oraz sieci kanalizacyjnej, deszczowej, ogólnospławnej lub bezpośrednio do odbiornika znajdującego się za studzienką odpływową.

Zakres stosowania:
Urządzenia typu „M” – grupy 1-5 obszarów zastosowania o obciążeniu zgodnym z klasą A15-E600 wg. normy PN-EN 1433, m. in. obszary przemysłowe o dużym natężeniu ruchu oraz wysokim obciążeniu itp.

Szczególny obszar zastosowania:
Zebranie i odprowadzenie wód opadowych z ciągów komunikacyjnych dla ruchu pieszego oraz rowerowego, terenów zielonych np. parków, skwerów, obszarów przydomowych, w tym garaży przydomowych, stref przykrawężnikowych, powierzchni poboczy nie obciążonych ruchem, parkingów lub zatoczek dla samochodów osobowych, jezdni dróg, poboczy oraz parkingów dla wszelkiego rodzaju pojazdów drogowych, obszarów podlegających dużym obciążeniom spowodowanych ruchem kołowym np. porty i doki.

Korytka SYTEC z ochronną listwą krawędziową

INDEKSWYSOKOŚĆ H z [mm]

SZEROKOŚĆ 

D z [mm]

SZEROKOŚĆ 

D w [mm]

DŁUGOŚĆ 

L [mm]

Listwy / klasa obciążenia
Stalowe ocynkowaneStalowe nierdzewneŻeliwnePOCZĄT .KOŃC.
A15 – C250D400- E600
SE10.001SSE10.001SE10.001U1271331301001000
SE10.002SSE10.002SE10.002U1331391301001000
SE10.003SSE10.003SE10.003U1391451301001000
SE10.004SSE10.004SE10.004U1451511301001000
SE10.005*SSE10.005*SE10.005U*1511571301001000
SE10.006SSE10.006SE10.006U1571631301001000
SE10.007SSE10.007SE10.007U1631691301001000
SE10.008SSE10.008SE10.008U1691751301001000
SE10.009SSE10.009SE10.009U1751811301001000
SE10.010*SSE10.010*SE10.010U*1811871301001000
SE10.011SSE10.011SE10.011U1871931301001000
SE10.012SSE10.012SE10.012U1931991301001000
SE10.013SSE10.013SE10.013U1992051301001000
SE10.014SSE10.014SE10.014U2052111301001000
SE10.015*SSE10.015*SE10.015U*2112171301001000
SE10.016SSE10.016SE10.016U2172231301001000
SE10.017SSE10.017SE10.017U2232291301001000
SE10.018SSE10.018SE10.018U2292351301001000
SE10.019SSE10.019SE10.019U2352411301001000
SE10.020*SSE10.020*SE10.020U*2412471301001000

* możliwość wykonania wylotu pionowego w dnie – króciec DN75 lub DN110

Studzienki odpływowe SYTEC z polimerobetonu z koszem osadczym ze stali ocynkowanej i kratką żeliwną COC


INDEKS PRODUKTU

KLASA OBCIĄŻENIA

SPOSÓB
MOCOWANIA KRATKI

ODPŁYW

WYSOKOŚĆ

H Z [mm]

SZEROKOŚĆ

D Z [mm]

SZEROKOŚĆ

D W [mm]

DŁUGOŚĆ

L [mm]

dla kanałów typu SE10

SE10.SB.Z.CK

C250

Śrubowy

2x110pcv (uszczelka) oraz możliwość wybicia otworu i osadzenia króćca ф160

550

130

100

500

SE10.SB.S.CK*

Zatrzaskowy

550

130

100

500

SE10.SB.U.CK*

Podwójny**

550

130

100

500

SE10.SB.Z.EK

E600

Śrubowy

550

130

100

500

SE10.SB.S.EK*

Zatrzaskowy

550

130

100

500

SE10.SB.U.EK*

Podwójny**

550

130

100

500

*  Studnie występują tylko z listwami żeliwnymi

** Podwójny (zatrzaskowo – śrubowy)

Uwaga: W studniach z listwami stalowymi możliwy jest tylko montaż śrubowy.

Akcesoria pasujące do kanałów SE

Zaślepki do kanałów

INDEKS PRODUKTUTYPPRZEZNACZONA DLA WYSOKOŚCI HZ [mm]PRZEZNACZONA DLA KANAŁÓW O INDEKSACHMASA [kg]
SE/CE10.E20Pełna127, 187, 247

SE10.001, SE10.001U,

SE10.005, SE10.005U,

SE10.010, SE10.010U,

SE10.015, SE10.015U,

SE10.020, SE10.020U

1,0
SE/CE10.OP10Otwarta z króćcem PEHD ф110187SE10.010, SE10.010U1,0
SE/CE10.OP20Otwarta z króćcem PEHD ф110247SE10.020, SE10.020U1,4
SE/CE10.OU10Otwarta z króćcem PCV ф110187SE10.010, SE10.010U1,0
SE/CE10.OU20Otwarta z króćcem PCV ф110247SE10.020, SE10.020U1,4
SSE10.E20Pełna127, 187, 247

SSE10.001, SSE10.005,

SSE10.010, SSE10.015,

SSE10.020

1,0
SSE10.OP10Otwarta z króćcem PEHD ф110187SSE10.0101,0
SSE10.OP20Otwarta z króćcem PEHD ф110247SSE10.0201,4
SSE10.OU10Otwarta z króćcem PCV ф110187SSE10.0101,0
SSE10.OU20Otwarta z króćcem PCV ф110247SSE10.0201,4

Kratki COC

1 tylko w kanałach z listwami żeliwnymi
2 tylko w kanałach z listwami stalowymi

Korytka SYTEC z ochronną listwą krawędziową

* tylko w klasach od A15 do C250

Studzienki odpływowe SYTEC z polimerobetonu z koszem osadczym ze stali ocynkowanej i kratką żeliwną COC

INDEKS PRODUKTUKLASA OBCIĄŻENIA

SPOSÓB
MOCOWANIA KRATKI

ODPŁYW

WYSOKOŚĆ

H Z [mm]

SZEROKOŚĆ

D Z [mm]

SZEROKOŚĆ

D W [mm]

DŁUGOŚĆ

L [mm]

dla kanałów typu SE10
SE10.SB.Z.CKC250Śrubowy2x110pcv (uszczelka) oraz możliwość wybicia otworu i osadzenia króćca ф160550130100500
SE10.SB.S.CK*Zatrzaskowy550130100500
SE10.SB.U.CK*Podwójny**550130100500
SE10.SB.Z.EKE600Śrubowy550130100500
SE10.SB.S.EK*Zatrzaskowy550130100500
SE10.SB.U.EK*Podwójny**550130100500

*  Studnie występują tylko z listwami żeliwnymi

** Podwójny (zatrzaskowo – śrubowy)

UWAGA: W studniach z listwami stalowymi możliwy jest tylko montaż śrubowy.

Akcesoria pasujące do kanałów SE

Zaślepki do kanałów

INDEKS PRODUKTUTYPPRZEZNACZONA DLA WYSOKOŚCI H Z [mm]PRZEZNACZONA DLA KANAŁÓW O INDEKSACHMASA [kg]
dla kanałów typu SE/CE10
SE/CE10.E20Pełna127, 187, 247

SE10.L00/10/20, SE10.H00/10/20,

SE10.L00/10/20U, SE10.H00/10/20U

1,0
SE/CE10.OP00Otwarta z króćcem PEHD ф110127

SE10.L00, SE10.H00,

SE10.L00U, SE10.H00U

0,6
SE/CE10.OP10Otwarta z króćcem PEHD ф110187

SE10.L10, SE10.H10,

SE10.L10U, SE10.H10U

1,0
SE/CE10.OP20Otwarta z króćcem PEHD ф110247

SE10.L20, SE10.H20,

SE10.L20U, SE10.H20U

1,4
SE/CE10.OU00Otwarta z króćcem PCV ф110127

SE10.L00, SE10.H00,

SE10.L00U, SE10.H00U

0,6
SE/CE10.OU10Otwarta z króćcem PCV ф110187

SE10.L10, SE10.H10,

SE10.L10U, SE10.H10U

1,0
SE/CE10.OU20Otwarta z króćcem PCV ф110247

SE10.L20, SE10.H20,

SE10.L20U, SE10.H20U

1,4

Łączniki kaskadowe SYTEC

INDEKS PRODUKTUSZEROKOŚĆ D Z [mm]MASA [kg]
SE/CE10.SC1301,3

Kratki COC SYTEC

INDEKS

PRODUKTU

MATERIAŁ KRATKIRODZAJ KRATKISPOSÓB MOCOWANIE KRATKIKLASA OBCIĄŻENIA

DŁUGOŚĆ

[MM]

Powierzchnia wlotu wody [cm2/szt]
dla kanałów typu SE10
COC10.01.W2ŻeliwoSzczelinowyŚrubowyB125500163
COC10.02.Z.WŻeliwoSzczelinowyŚrubowyC250500157
COC10.02.S.W1ŻeliwoSzczelinowyZatrzaskowy (sprężynka)500161
COC10.02.U.W1ŻeliwoSzczelinowyPodwójny (zatrzaskowo – śrubowy)500157
COC10.04.Z.WŻeliwoSzczelinowyŚrubowyE600500157
COC10.04.S.W1ŻeliwoSzczelinowyZatrzaskowy (sprężynka)500161
COC10.04.U.W1ŻeliwoSzczelinowyPodwójny (zatrzaskowo – śrubowy)500157

1 tylko w kanałach z listwami żeliwnymi
2 tylko w kanałach z listwami stalowymi

Korytka SYTEC z ochronną listwą krawędziową

Studzienki odpływowe SYTEC z polimerobetonu z koszem osadczym ze stali ocynkowanej i kratką żeliwną COC

*  Studnie występują tylko z listwami żeliwnymi

** Podwójny (zatrzaskowo – śrubowy)

UWAGA: W studniach z listwami stalowymi możliwy jest tylko montaż śrubowy.

Akcesoria pasujące do kanałów SE

Zaślepki do kanałów

Łączniki kaskadowe SYTEC

INDEKS PRODUKTU

SZEROKOŚĆ D Z [mm]

MASA [kg]
SE/CE15.SC 190 1,5


Kratki COC

1 tylko w kanałach z listwami żeliwnymi

Korytka SYTEC z ochronną listwą krawędziową

INDEKS PRODUKTU

WYSOKOŚĆ

H Z [mm]

WYSOKOŚĆ H W [mm]

SZEROKOŚĆ D Z [mm]

SZEROKOŚĆ D W [mm]

DŁUGOŚĆ

L [mm]

Listwy stalowe ocynkowane

Listwy żeliwne uniwersalne

dla kanałów typu SE20

SE20.L00

SE20.L00U

295

280

240

200

1000

SE20.H00

SE20.H00U

295

280

240

200

500

SE20.L10

SE20.L10U

345

330

240

200

1000

SE20.H10

SE20.H10U

345

330

240

200

500

SE20.L20

SE20.L20U

395

380

240

200

1000

SE20.H20

SE20.H20U

395

380

240

200

500

Studzienki odpływowe SYTEC z polimerobetonu z koszem osadczym ze stali ocynkowanej i kratką żeliwną COC

INDEKS PRODUKTU

KLASA OBCIĄŻENIA

SPOSÓB MOCOWANIA
KRATKI

ODPŁYW

WYSOKOŚĆ

H Z [mm]

SZEROKOŚĆ

D Z [mm]

SZEROKOŚĆ

D W [mm]

DŁUGOŚĆ

L [mm]

dla kanałów typu SE20

SE20.SB1.Z.CK

C250

Śrubowy

Możliwość wybicia otworu ф110lub ф 160 lub ф 200 i osadzenia króćca

415

254

200

500

SE20.SB1.S.CK*

Zatrzaskowy

415

254

200

500

SE20.SB1.U.CK*

Podwójny**

415

254

200

500

SE20.SB2.Z.CK

Śrubowy

780

254

200

500

SE20.SB2.S.CK*

Zatrzaskowy

780

254

200

500

SE20.SB2.U.CK*

Podwójny**

780

254

200

500

SE20.SB3.Z.CK

Śrubowy

1140

254

200

500

SE20.SB3.S.CK*

Zatrzaskowy

1140

254

200

500

SE20.SB3.U.CK*

Podwójny**

1140

254

200

500

SE20.SB1.Z.DK

D400

Śrubowy

Możliwość wybicia otworu ф110lub ф 160 lub ф 200 i osadzenia króćca

415

254

200

500

SE20.SB1.S.DK*

Zatrzaskowy

415

254

200

500

SE20.SB1.U.DK*

Podwójny**

415

254

200

500

SE20.SB2.Z.DK

Śrubowy

780

254

200

500

SE20.SB2.S.DK*

Zatrzaskowy

780

254

200

500

SE20.SB2.U.DK*

Podwójny**

780

254

200

500

SE20.SB3.Z.DK

Śrubowy

1140

254

200

500

SE20.SB3.S.DK*

Zatrzaskowy

1140

254

200

500

SE20.SB3.U.DK*

Podwójny**

1140

254

200

500

SE20.SB1.Z.EK

E600

Śrubowy

Możliwość wybicia otworu ф110lub ф 160 lub ф 200 i osadzenia króćca

415

254

200

500

SE20.SB1.S.EK*

Zatrzaskowy

415

254

200

500

SE20.SB1.U.EK*

Podwójny**

415

254

200

500

SE20.SB2.Z.EK

Śrubowy

780

254

200

500

SE20.SB2.S.EK*

Zatrzaskowy

780

254

200

500

SE20.SB2.U.EK*

Podwójny**

780

254

200

500

SE20.SB3.Z.EK

Śrubowy

1140

254

200

500

SE20.SB3.S.EK*

Zatrzaskowy

1140

254

200

500

SE20.SB3.U.EK*

Podwójny**

1140

254

200

500

SE/CE20.SB.P

Segment pośredni

360

254

200

500

*  Studnie występują tylko z listwami żeliwnymi

** Podwójny (zatrzaskowo – śrubowy)

UWAGA: W studniach z listwami stalowymi możliwy jest tylko montaż śrubowy.

Akcesoria pasujące do kanałów SE

Zaślepki do kanałów

INDEKS PRODUKTU

TYP

PRZEZNACZONA DLA WYSOKOŚCI H Z [mm]

PRZEZNACZONA DLA KANAŁÓW O INDEKSACH

MASA [kg]

dla kanałów typu SE/CE20

SE/CE20.E20

Pełna

295, 345, 395

SE20.L00/10/20, SE20.H00/10/20, SE20.L00/10/20U, SE20.H00/10/20U

4,7

SE/CE20.OP00

Otwarta z króćcem PEHD ф160

295

SE20.L00, SE20.H00, SE20.L00U, SE20.H00U

3,9

SE/CE20.OP10

Otwarta z króćcem PEHD ф160

345

SE20.L10, SE20.H10, SE20.L10U, SE20.H10U

4,8

SE/CE20.OP20

Otwarta z króćcem PEHD ф160

395

SE20.L20, SE20.H20, SE20.L20U, SE20.H20U

5,6

SE/CE20.OU00

Otwarta z króćcem PCV ф160

295

SE20.L00, SE20.H00, SE20.L00U, SE20.H00U

3,9

SE/CE20.OU10

Otwarta z króćcem PCV ф160

345

SE20.L10, SE20.H10, SE20.L10U, SE20.H10U

4,8

SE/CE20.OU20

Otwarta z króćcem PCV ф160

395

SE20.L20, SE20.H20, SE20.L20U, SE20.H20U

5,6

Łączniki kaskadowe SYTEC

INDEKS PRODUKTU

SZEROKOŚĆ D Z [mm]

MASA [kg]

SE/CE20.SC

240

2,3

Kratki COC

INDEKS

PRODUKTU

MATERIAŁ KRATKI

RODZAJ KRATKI

SPOSÓB MOCOWANIE KRATKI

KLASA OBCIĄŻENIA

DŁUGOŚĆ

[MM]

Powierzchnia wlotu wody [cm2/szt]

dla kanałów typu SE20

COC20.02.Z.W

Żeliwo

Szczelinowy

Śrubowy

C250

500

537

COC20.02.S.W1

Żeliwo

Szczelinowy

Zatrzaskowy (sprężynka)

500

537

COC20.02.U.W1

Żeliwo

Szczelinowy

Podwójny (zatrzaskowo – śrubowy)

500

537

COC20.03.Z.W

Żeliwo

Szczelinowy

Śrubowy

D400

500

537

COC20.03.S.W1

Żeliwo

Szczelinowy

Zatrzaskowy (sprężynka)

500

537

COC20.03.U.W1

Żeliwo

Szczelinowy

Podwójny (zatrzaskowo – śrubowy)

500

648

COC20.04.Z.W

Żeliwo

Szczelinowy

Śrubowy

E600

500

534

COC20.04.S.W1

Żeliwo

Szczelinowy

Zatrzaskowy (sprężynka)

500

512

COC20.04.U.W1

Żeliwo

Szczelinowy

Podwójny (zatrzaskowo – śrubowy)

500

534

1 tylko w kanałach z listwami żeliwnymi

Korytka SYTEC z ochronną listwą krawędziową

INDEKS PRODUKTU

WYSOKOŚĆ

H Z [mm]

WYSOKOŚĆ H W [mm]SZEROKOŚĆ D Z [mm]SZEROKOŚĆ D W [mm]

DŁUGOŚĆ

L [mm]

Listwy stalowe ocynkowaneListwy żeliwne uniwersalne
dla kanałów typu SE30
SE30.L00SE30.L00U4153903403001000
SE30.H00SE30.H00U415390340300500
SE30.L10SE30.L10U4654403403001000
SE30.H10SE30.H10U465440340300500
SE30.L20SE30.L20U5154903403001000
SE30.H20SE30.H20U515490340300500
 

Studzienki odpływowe SYTEC z polimerobetonu z koszem osadczym ze stali ocynkowanej i kratką żeliwną COC

INDEKS PRODUKTUKLASA OBCIĄŻENIA

SPOSÓB MOCOWANIA

KRATKI

ODPŁYW

WYSOKOŚĆ

H Z [mm]

SZEROKOŚĆ

D Z [mm]

SZEROKOŚĆ

D W [mm]

DŁUGOŚĆ

L [mm]

dla kanałów typu SE30
SE30.SB.Z.DKD400Śrubowy2x200pcv (uszczelka)835354300500
SE30.SB.S.DK*Zatrzaskowy835354300500
SE30.SB.U.DK*Podwójny**835354300500
SE30.SB.Z.EKE600Śrubowy2x200pcv (uszczelka)835354300500
SE30.SB.S.EK*Zatrzaskowy835354300500
SE30.SB.U.EK*Podwójny**835354300500
SE/CE30.SB.PSegment pośredni320354300500
SE/CE30.P30Adapter do podłączenia kanałów SE/CE30.L/H00/10 do studzienki odpływowej    

*  Studnie występują tylko z listwami żeliwnymi

** Podwójny (zatrzaskowo – śrubowy)

UWAGA: W studniach z listwami stalowymi możliwy jest tylko montaż śrubowy.

Akcesoria pasujące do kanałów SE

Zaślepki do kanałów

INDEKS PRODUKTU

TYP

PRZEZNACZONA DLA WYSOKOŚCI H Z [mm]

PRZEZNACZONA DLA KANAŁÓW O INDEKSACH

MASA [kg]

dla kanałów typu SE/CE30

SE/CE30.E20

Pełna

415, 465, 515

SE30.L00/10/20, SE30.H00/10/20, SE30.L00/10/20U, SE30.H00/10/20U

8,5

SE/CE30.OP00

Otwarta z króćcem PEHD ф200

415

SE30.L00, SE30.H00, SE30.L00U, SE30.H00U

8,2

SE/CE30.OP10

Otwarta z króćcem PEHD ф200

465

SE30.L10, SE30.H10, SE30.L10U, SE30.H10U

9,4

SE/CE30.OP20

Otwarta z króćcem PEHD ф200

515

SE30.L20, SE30.H20, SE30.L20U, SE30.H20U

10,6

SE/CE30.OU00

Otwarta z króćcem PCV ф200

415

SE30.L00, SE30.H00, SE30.L00U, SE30.H00U

8,2

SE/CE30.OU10

Otwarta z króćcem PCV ф200

465

SE30.L10, SE30.H10, SE30.L10U, SE30.H10U

9,4

SE/CE30.OU20

Otwarta z króćcem PCV ф200

515

SE30.L20, SE30.H20, SE30.L20U, SE30.H20U

10,6

Łączniki kaskadowe SYTEC

INDEKS PRODUKTU

SZEROKOŚĆ D Z [mm]

MASA [kg]

SE/CE30.SC

340

4,0

Kratki COC

INDEKS

PRODUKTU

MATERIAŁ KRATKIRODZAJ KRATKISPOSÓB MOCOWANIE KRATKIKLASA OBCIĄŻENIA

DŁUGOŚĆ

[MM]

Powierzchnia wlotu wody [cm2/szt]
dla kanałów typu SE30
COC30.03.Z.WŻeliwoSzczelinowyŚrubowyD400500648
COC30.03.S.W1ŻeliwoSzczelinowyZatrzaskowy (sprężynka)500648
COC30.03.U.W1ŻeliwoSzczelinowyPodwójny (zatrzaskowo – śrubowy)500648
COC30.04.Z.WŻeliwoSzczelinowyŚrubowyE600500648
COC30.04.S.W1ŻeliwoSzczelinowyZatrzaskowy (sprężynka)500648
COC30.04.U.W1ŻeliwoSzczelinowyPodwójny (zatrzaskowo – śrubowy)500648
Nazwa pliku Rozmiar pliku
Karta Techniczna SE 3199 KB pobierz
Instrukcja Zabudowy SE 87 KB pobierz