Misja i wizja

Wizja firmy Systemy i Technologie sp. z o.o.

Nasza firma będąc doświadczonym producentem polimerobetonowych prefabrykatów dąży, poprzez swoją profesjonalność oraz poprzez międzynarodowe kontakty handlowe, do zajęcia pozycji cenionego producenta na europejskim rynku tych wyrobów.

Misja firmy Systemy i Technologie sp. z o.o.

  • ciągłe doskonalenie naszych wyrobów w celu zabezpieczenia potrzeb Klientów,
  • produkowanie wyrobów o najwyższej jakości,
  • permanentne podnoszenie kwalifikacji oraz świadomości pracowników w celu rozwoju firmy oraz faktycznego zaangażowania pracowników w procesie zapewnienia najwyższej jakości wyrobów.