System SE-niskie

Odwodnienia liniowe

  • Korytko z polimerobetonu
  • Ruszt żeliwny

Informacje podstawowe:

 • Konstrukcja: Kanał odwadniający składa się z korytka oraz kratki żeliwnej COC.
 • Materiał: Korytko wykonane jest z polimerobetonu z listwami stalowymi umożliwiającymi śrubowe mocowanie kratek lub z listwami z żeliwa sferoidalnego umożliwiającymi zatrzaskowe, śrubowe bądź uniwersalne (śrubowe lub zatrzaskowe lub podwójne zatrzaskowo śrubowe) mocowanie kratek.
 • Kanały z listwami stalowymi ocynkowanymi lub nierdzewnymi występują do klasy C250, kanały z listwami żeliwnymi występują do klasy E600.
 • Wymiary: Kanały niskie SE występują w wersji bezspadkowej (bez spadku dna) w dwóch wysokościach budowlanych (zewnętrznych): 8 i 10cm.
 • W kanałach istnieje możliwość wybicia w dnie otworu i osadzenie króćca odpływowego.
 • Kanały o długości 0,5m mają możliwość podłączenia kanału odwadniającego o tych samych parametrach pod kątem 90°.
 • Istnieje możliwość zmiany kierunku przepływu stosując specjalny łącznik.
 • Rewizja i czyszczenie: na całej długości systemu
 • Max. klasa obciążeń: E600.
 • Zabudowa elementów musi uwzględniać min. spadek 0,2%. Zalecany spadek min. 0,5%.

WAŻNE: Kanały niskie SE są kanałami typu „M” wg normy PN-EN1433 (wymagają dodatkowego podparcia), dlatego wymagają opaski betonowej. Zabudowę kanałów należy wykonać wg INSTRUKCJI ZABUDOWY ODWODNIENIA LINIOWEGO TYPU SE/SSE.Zadania systemu:
Zebranie i odprowadzenie z powierzchni dróg, ulic, placów wód opadowych do sieci kanalizacyjnej, deszczowej, ogólnospławnej lub bezpośrednio do odbiornika.

Zakres stosowania:
Urządzenia typu „M” – grupy 1-5 obszarów zastosowania o obciążeniu zgodnym z klasą A15-E600 wg. normy PN-EN 1433, m. in. obszary przemysłowe o dużym natężeniu ruchu oraz wysokim obciążeniu itp.

Szczególny obszar zastosowania:

Zebranie i odprowadzenie wód opadowych z ciągów komunikacyjnych dla ruchu pieszego oraz rowerowego, terenów zielonych np. parków, skwerów, obszarów przydomowych, w tym garaży przydomowych, stref przykrawężnikowych, powierzchni poboczy nie obciążonych ruchem, parkingów lub zatoczek dla samochodów osobowych, jezdni dróg, poboczy oraz parkingów dla wszelkiego rodzaju pojazdów drogowych, obszarów podlegających dużym obciążeniom spowodowanych ruchem kołowym np. porty i doki.

Korytka SYTEC ze stalową (SE) lub nierdzewną (SSE) ochronną listwą krawędziową dla kanałów niskich SE w klasach A15-C250

INDEKS PRODUKTUWYSOKOŚĆ Hz [mm]WYSOKOŚĆ Hw [mm]SZEROKOŚĆ Dz [mm]SZEROKOŚĆ Dw [mm]

DŁUGOŚĆ 

L [mm]

SE/SSE10.S001100751301001000
SE/SSE10.S00H1, 210075130100500
SE/SSE10.S00N180651301001000
SE/SSE10.S00NH1, 28065130100500


1 - Możliwość wybicia w dnie odpływu,

2 – możliwość podłączenia bocznego kanałów i tworzenia połączeń „T”, „L” i „krzyżowych”.

Korytka SYTEC z żeliwną ochronną listwą krawędziową dla kanałów niskich SE w klasach A15-E600

INDEKS PRODUKTUWYSOKOŚĆ Hz [mm]WYSOKOŚĆ Hw [mm]SZEROKOŚĆ Dz [mm]SZEROKOŚĆ Dw [mm]

DŁUGOŚĆ 

L [mm]

SE10.S00U1100751301001000
SE10.S00HU1, 210075130100500
SE10.S00NU180651301001000
SE10.S00NHU1, 28065130100500

1 - Możliwość wybicia w dnie odpływu,

2 – możliwość podłączenia bocznego kanałów i tworzenia połączeń „T”, „L” i „krzyżowych”.

Akcesoria pasujące do kanałów niskich SE

Zaślepki do kanałów

INDEKS PRODUKTUTYPPRZEZNACZONA DLA TYPUMASA [kg]
SE/CE10.S00.ECPełnaSE/SSE10.S00; SE10.S00U; SE/SSE10.S00H; SE10.S00HU0,65
SE/CE10.S00N.ECPełnaSE/SSE10.S00N; SE10.S00NU; SE/SSE10.S00NH; SE10.S00NHU0,52
SE/CE10.S00.OCOtwarta z króćcem ф75PCVSE/SSE10.S00; SE10.S00U; SE/SSE10.S00H; SE10.S00HU0,52
SE/CE10.S00N.OCOtwarta z króćcem ф50PCVSE/SSE10.S00N; SE10.S00NU; SE/SSE10.S00NH; SE10.S00NHU0,52


Łączniki do zmiany kierunku przepływu SYTEC

INDEKS PRODUKTUTYPPRZEZNACZONA DLA TYPUMASA [kg]
SE/CE10.S00.OLŁączy dwa końce kanałówSE/SSE10.S00; SE10.S00U; SE/SSE10.S00H; SE10.S00HU0,65
SE/CE10.S00N.OLŁączy dwa końce kanałówSE/SSE10.S00N; SE10.S00NU; SE/SSE10.S00NH; SE10.S00NHU0,60

Kratki COC SYTEC

INDEKS PRODUKTUMATERIAŁ RUSZTURODZAJ KRATKISPOSÓB MOCOWANIA KRATKIKLASA OBCIĄŻENIA

DŁUGOŚĆ

L [mm]

POWIERZCHNIA WLOTU WODY [cm2/szt]
COC10.01.Z.W1ŻeliwoSzczelinowyŚrubowyB125500163
COC10.02.Z.WŻeliwoSzczelinowyŚrubowyC250500157
COC10.02.S.W2ŻeliwoSzczelinowyZatrzaskowy (sprężynka)C250500161
COC10.02.U.W2ŻeliwoSzczelinowyPodwójny (zatrzaskowo – śrubowy)C250500157
COC10.04.Z.W2ŻeliwoSzczelinowyŚrubowyE600500157
COC10.04.S.W2ŻeliwoSzczelinowyZatrzaskowy (sprężynka)E600500161
COC10.04.U.W2ŻeliwoSzczelinowyPodwójny (zatrzaskowo – śrubowy)E600500157

1 – tylko w kanałach z listwami stalowymi

2 – tylko w kanałach z listwami żeliwnymi

Nazwa pliku Rozmiar pliku
Karta Techniczna SE Niskie 2979 KB pobierz
Instrukcja Zabudowy SE Niskie 66 KB pobierz