Informacje ogólne

Kontakt do Działu Kadr: tel. 76/723 42 15
adres e mail:  dzial-kadr@sytec.pl

 1. Rekrutacja na stanowiska pracownicze w firmie Systemy i Technologie Sp. z o.o. może odbyć się w formie elektronicznej lub w trybie kontaktów bezpośrednich.
 2. Wykaz niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia procesu rekrutacji:
  1. CV
  2. List motywacyjny
  3. Dokument potwierdzający ukończenie szkoły
  4. Dokumenty potwierdzające dotychczasową historię zawodową (np. świadectwa pracy, zaświadczenie odbycia stażu, referencje)
 3. Informacje dodatkowe
  1. Komunikacja z kandydatami odbywać się będzie drogą mailową, w trakcie uprzednio umówionego spotkania lub też za pomocą innych dróg komunikacyjnych.
  2. Akceptowalne typy plików elektronicznych to: .pdf
 4. Rozpoczęcie rekrutacji
  Do wszczęcia procesu rekrutacji potrzebne jest dokonanie elektronicznej rejestracji kandydata poprzez system komunikacji internetowej lub też poprzez złożenie niezbędnych dokumentów w siedzibie firmy.