System krawężnikowy KD

Odwodnienia liniowe

 • Kanał krawężnikowy KD01B
 • Kanał krawężnikowy KD01BH
 • Kanał spadkowy KD02B
 • Kanał spadkowy KD03B
 • Kanał przejazdowy KD04B
 • Studnia odpływowa z koszem osadczym
 • Zaślepka otwarta z króćcem PVC
 • Zaślepka pełna
 • Ruszt żeliwny

Informacje podstawowe:

 • Konstrukcja: Jednoczęściowa, lita, monolityczna
 • Wysokość: H=300mm (dostosowana do wysokości typowego krawężnika betonowego lub kamiennego)
 • Materiał: Polimerobeton
 • Rewizja i czyszczenie: przez elementy rewizyjne i studzienki odpływowe
 • Ruszty w elementach rewizyjnych oraz studzienkach odpływowych: żeliwo sferoidalne
 • Max. klasa obciążeń: D400 (bez opaski betonowej)
 • Spadek wbudowany: 0,0% (elementy bezspadkowe).
 • Zabudowa elementów: musi uwzględniać  min. spadek 0,2%. Zalecany spadek min. 0,5%.
 • Wykończenie części widocznych w kolorze szarym lub naturalnym (zbliżone do koloru mokrego piasku)

WAŻNE: w każdym przypadku zabudowę systemu krawężnika odwadniającego KD01B należy wykonać wg instrukcji zabudowy producenta.

ZASTOSOWANIE
Zadania systemu:
Zebranie i odprowadzenie z powierzchni dróg, ulic, placów wód opadowych do studzienki odpływowej oraz sieci kanalizacyjnej, deszczowej (ogólnospławnej) lub bezpośrednio do odbiornika znajdującego się za studzienką odpływową.

Zakres stosowania:
Urządzenia typu „I” –  grupy 1-4 obszarów zastosowania o obciążeniu zgodnym  z klasą A15-D400 wg. normy PN-EN 1433.

Szczególny obszar zastosowania:
Krawężnik drogowy odwadniający jest jednoczęściowym (monolitycznym) prefabrykatem wykonanym z polimerobetonu  o wymiarach L=1000, S=200 i H=300mm. Wymiary krawężnika drogowego odwadniającego ściśle odpowiadają wymiarom typowych krawężników drogowych betonowych lub kamiennych w celu zapewnienia kompatybilności i możliwości włączenia krawężników drogowych odwadniających w ciąg typowych krawężników betonowych lub kamiennych. Powtarzalność wymiarów umożliwia zabudowę krawężników drogowych odwadniających nie tylko w noworealizowanych projektach, ale także podczas remontów i przebudowy istniejącej infrastruktury drogowej.

Istnieje możliwość wykonania krawężników w innych wersjach, np. o długości sprowadzonej do wymiaru 500mm lub wyposażenia urządzenia w elementy odpływowe z PVC, PE,PP,PEHD (w zależności od specyfikacji projektowej) zlokalizowane w tylnej ścianie o średnicy Ø110 lub Ø160mm. Zewnętrzna, widoczna część krawężnika może być barwiona zgodnie z paletą RAL , natomiast powierzchnia płaska zewnętrznej części krawężnika może być wyposażona w powłokę antypoślizgową.

Korytka SYTEC

INDEKS PRODUKTU

WYSOKOŚĆ

H Z [mm]

WYSOKOŚĆ H W [mm]SZEROKOŚĆ D Z [mm]

DŁUGOŚĆ

L [mm]

KD01B3002252001000
KD01BH300225200500
KD04B170102200997

Korytka SYTEC Spadkowe

INDEKS PRODUKTUWYSOKOŚĆ H z [mm]

SZEROKOŚĆ 

D z [mm]

SZEROKOŚĆ 

D w [mm]

DŁUGOŚĆ 

L [mm]

POCZĄT.KOŃC.
KD02B300170200127997
KD03B170300200127997

Studzienki odpływowe SYTEC z polimerobetonu z koszem osadczym ze stali ocynkowanej i kratką żeliwną COC

INDEKS PRODUKTUKLASA OBCIĄŻENIA

SPOSÓB MOCOWANIA

KRATKI*

ODPŁYW

WYSOKOŚĆ

H Z [mm]

SZEROKOŚĆ

D Z [mm]

SZEROKOŚĆ

D W [mm]

DŁUGOŚĆ

L [mm]

KDS-01B.1.7030D400

Śrubowy,

Zatrzaskowy lub

Podwójny

Możliwość wybicia otworu ф160 lub ф200 i osadzenia króćca415270150500
KDS-01B.2.7030Możliwość wybicia otworu ф110 lub ф160 lub ф200 i osadzenia króćca780270150500
KDS-01B.3.70301140270150500
KDS-01B.PSegment pośredni360204150500

Akcesoria pasujące do KD

Zaślepki do krawężników

INDEKS PRODUKTUTYPPRZEZNACZONA DLA WYSOKOŚCI H Z [mm]PRZEZNACZONA DLA KANAŁÓW O INDEKSACHMASA [kg]
KD05B-EPełna300

KD01B,

KD01BH

2,3
KD05B-OLOtwarta z króćcem PCV ф160300

KD01B,

KD01BH

2,6
KD05B-OP

 

 

Nazwa pliku Rozmiar pliku
Karta Techniczna KD 2463 KB pobierz
Instrukcja Zabudowy KD 45 KB pobierz
Ulotka KD 6914 KB pobierz