Aktualności

Deski gzymsowe — zastosowanie i zasady montażu

22 Grudnia 2021

Deski gzymsowe, zwane polimerobetonowymi gzymsami mostowymi, stosuje się w budownictwie obiektów mostowych, drogowych i kolejowych. Służą one głównie do ochrony elementów betonowych, żelbetowych lub stalowych, poprawiają ogólną estetykę obiektów, wpasowując się w całościowy efekt wizualny.

Deski gzymsowe — zastosowanie i zasady montażu

Zastosowanie desek gzymsowych

Prefabrykat gzymsu mostowego stosowany jest w wykończeniu zewnętrznej okładziny konstrukcji mostu, wiaduktu, muru oporowego. Stanowią deskowanie tracone – czyli szalunek tracony. Pełni również funkcję estetyczną, nadaje kolorystykę obiektu.


Zasady montażu

Montaż rozpoczyna się od wypoziomowania desek gzymsowych, ustawienia szczelin pomiędzy deskami. Zbrojenie wystające z deski jest łączone poprzez spawanie ze zbrojeniem kapy chodnikowej. Następnie następuje betonowanie kapy chodnikowej. Kolejny etap, to uszczelnienie bocznych powierzchni gzymsów za pomocą kitu epoksydowego.

W przypadku wystąpienia potrzeby renowacji obiektu, deski gzymsowe można mocować przy użyciu kotew. Deski na kotwy montowane są również do konstrukcji stalowych.

Dlaczego warto stosować deski gzymsowe?

Pierwszym niewątpliwym walorem jest różnorodność kształtów i rozmiarów, które można z powodzeniem dopasować do każdej powierzchni mostu. Występują one także w szerokiej gamie kolorystycznej, co nadaje każdemu obiektowi wyjątkowego wizerunku. Tworzą one szalunek konstrukcji płyty mostowej i kapy chodnikowej, co w znaczny sposób skraca czas budowy oraz zmniejsza koszty inwestycji.

Deski gzymsowe, dzięki swojej bardzo niskiej nasiąkliwości, zapewniają konstrukcji mrozoodporność. Ich wielką zaletą jest także waga — deski te są znacznie lżejsze od swoich żelbetowych odpowiedników, ułatwia to montaż oraz obniża ciężar własny obiektu. Deski gzymsowe są trwałym elementem mostu, tym samym zapewniają konstrukcji bardzo długi czas użytkowania.