Aktualności

Jaką rolę w budowie mostu odgrywają sączki odwadniające

27 Października 2021 Jaką rolę w budowie mostu odgrywają sączki odwadniające

W jakim celu stosuje się sączki odwadniające?

Głównym zadaniem sączków odwadniających jest odprowadzanie wody z poziomu hydroizolacji ułożonej na płaskich powierzchniach budowli inżynierskich. Właściwe odwodnienie mostów pełni kluczową rolę w utrzymaniu ich w optymalnym stanie technicznym. Utrzymanie tego stanu wpływa na zachowaniu nośności, a tym samym bezpieczeństwie budowli.. W naszej ofercie przedstawiamy Państwu sączek mostowy Ancor, który jest przeznaczony do punktowego odprowadzenia wody z poziomu hydroizolacji. Zbiera wodę, która przenika przez warstwy nawierzchni mostowej ułożonej na hydroizolacji. Ma zastosowanie w budownictwie drogowych oraz kolejowych obiektów inżynierskich.

Charakterystyka sączków Ancor

Sączek wykonany jest z laminatu żywiczno-szklanego zbrojonego włóknem szklanym. Zachowuje odporność na działanie agresywnych substancji chemicznych oraz zmiennych temperatur w zakresie od -35°C do +230°C. Sączek składa się z dwóch elementów: lejka wypływowego ze skrzydełkami stabilizującymi oraz sitka montowanego w talerzu. Lejek zaś zbudowany jest z talerza i rurki wypływowej. Sączek jest zgodny wymiarami z Katalogiem Powtarzalnych Elementów Mostowych. Rurę odpływową można przydłużyć do wymaganej projektem długości na pomocą rur o średnicy 50mm z PCV, PE czy stali nierdzewnej w zależności od wymagań projektu. Sączki montuje się w płycie pomostu przed betonowaniem płyty pomostu. W przypadku obiektów poddawanym modernizacji sączek należy osadzić w nawierconym otworze, a spoinę uzupełnić bezskurczową zaprawą.


Jaki wpływ ma właściwe odwodnienie na trwałość mostów?

Właściwe odwodnienie konstrukcji inżynieryjnych mają kluczowe znaczenie przy utrzymaniu ich w odpowiednim stanie technicznym. Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie przedstawia wymagania odnośnie rozmieszczenia urządzeń odwadniających i warunków, jakie muszą one spełniać. Określa także zasady projektowania urządzeń odwadniających oraz prezentuje wymagania dotyczące całego systemu odprowadzania wód deszczowych.