Aktualności

Kanały monoblock – kanały monolityczne, które nie wymagają opaski do klasy E600 (zastosowanie bez rusztów żeliwnych)

26 Lipca 2021

Kanały MONOBLOCK ME cechują się monolityczną konstrukcją wykonanej z polimerobetonu. Dzięki właściwościom polimerobetonu tj. bardzo wysokiej wytrzymałości chemicznej i mechanicznej oraz praktycznie braku nasiąkliwości, rozwiązanie te można stosować bez opaski betonowej do klasy obciążenia E600.

Kanały monoblock – kanały monolityczne, które nie wymagają opaski do klasy E600 (zastosowanie bez rusztów żeliwnych)

Czym są odwodnienia liniowe?

Jest to system korytek przykrytych rusztem, które zamknięte są ściankami czołowymi. Odwodnienia liniowe mają za zadanie odebrać i odprowadzić wodę deszczową lub inne wycieki z utwardzonych powierzchni. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie stojąca woda stanowi zagrożenia dla życia i mienia. Dedykowane są m.in. dla bardzo wymagających obiektów: tuneli, autostrad, parkingów oraz lotnisk jak również centr logistycznych, stacji paliw, wjazdów na parkingi itd.. Wybór odpowiedniego odwodnienia zależny jest od miejsca, w którym planowany jest jego montaż. Za właściwy dobór odpowiedzialny jest projektant nawierzchni oraz instalacji sanitarnych.


Jak wygląda montaż odwodnienia liniowego?

1. Wykonanie wykopu o właściwej szerokości, który umożliwi przygotowanie otuliny betonowej.
2. Ułożenie korytka.
3. Montaż ścianek zamykających (czołowych) oraz podłączenie punktów, odprowadzających wodę do kanalizacji.
4. Obetonowanie ścianki korytek.
5. Wykonanie ostatecznego poziomu nawierzchni powyżej górnej części korytek.
6. Oczyszczenie konstrukcji i zabezpieczenie jej.
7. Uszczelnienie

Zastosowanie monolitycznych kanałów monoblock

Kanały MONOBLOCK ME cechują się monolityczną konstrukcją wykonanej z polimerobetonu. Dzięki właściwościom polimerobetonu tj. bardzo wysokiej wytrzymałości chemicznej i mechanicznej oraz praktycznie braku nasiąkliwości, rozwiązanie te można stosować bez opaski betonowej do klasy obciążenia E600. W praktyce oznacza to, że tylko na obszarach o bardzo dużych obciążeniach mechanicznych tj. lotniska czy tereny wojskowe konieczne jest wykonanie opaski betonowej. W obu przypadkach wymagane jest wykonanie ławy betonowej pod kanałem. Brak konieczności wykonywania betonowania otuliny wokół kanału znacznie skraca czas wbudowania odwodnienia, tym samym skraca czas trwania inwestycji. Elementy metalowe, żeliwne występują tylko na elementach rewizyjnych oraz studzienkach odpływowych, dzięki temu minimalizuje się potencjalne znikanie rusztów oraz ich niszczenie np. związkami chemicznymi. Jest to szczególnie cenione na stacjach paliw, oczyszczalniach ścieków, dokach przeładunkowych w portach itd. W związku z powyższym kanały MONOCBLOK ME rekomendowane są dla inwestycji, których czas trwania inwestycji jest bardzo krótki oraz niezawodność rozwiązań jest priorytetem.

Charakterystyka monolitycznych kanałów monoblock

Kanały monoblock ME dostępne są w trzech wysokościach (H=380mm, H=430mm lub H=480mm). Ruszty, znajdujące się w elementach rewizyjnych oraz studzienkach odpływowych, wykonane są z żeliwa sferoidalnego. W skład systemu wchodzą: kanały 1m, rewizje dł. 0,5m, studzienki odpływowe dł. 0,5m, zaślepki pełne, zaślepki z rurą odpływową oraz ruszty żeliwne. Większej szczegółów o produkcie można znaleźć na stronie internetowej https://sytec.pl/pl/prod/odwodnienia-liniowe/system-monoblock-i10