Projekt autostrady A8 – obwodnica Wrocławia wraz z mostem przez Odrę: Wrocław

ROK ROZPOCZĘCIA: 2008
ROK ZAKOŃCZENIA: 2011

Inwestycja: „Projekt autostrady A8 – obwodnica Wrocławia wraz z mostem przez Odrę”
Wartość inwestycji: 576.000.000,00 zł

Wykonawca: MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. Realizacja w latach 2008 do 2011

Most Rędziński powstał jako część autostradowej obwodnicy Wrocławia (AOW). Na obiekcie zamontowane są nasze największe w historii produkcji  deski gzymsowe z polimerobetonu  typ MG28 o wymiarach wysokość 1700mm, długość 1980 mm .

Waga jednego gzymsu około 800 kg.