Elementy mostowe

Program doboru kanałów – do pobraniaGzymsy

Elementy mostowe

 • Gzyms profilowany MG10
 • Gzyms profilowany MG16


Informacje podstawowe:

SYTEC opracował technologię gzymsów mostowych w 1995 roku. Obecnie ponad 2500 mostów i wiaduktów w Polsce wdrożyło tę technologię z dużym sukcesem.
W ostatnich latach i na tle poprzednich doświadczeń, gzymsy mostowe SYTEC są obecnie używane w innych krajach europejskich. Gzymsy wykonane są z polimerobetonu. Materiał ten charakteryzuje się wysoką odpornością fizyczną i chemiczną. Deski polimerobetonowe oferują najnowocześniejszy projekt oraz oszczędność kosztów.


Zalety:

 • Gzymsy mostowe produkowane są w różnych rozmiarach i profilach.
 • Deski gzymsowe tworzą szalunek konstrukcji płyty mostowej i chodnika mostowego  co pozwala skrócić czas wykonania obiektu oraz zmniejszyć nakłady finansowe dla inwestycji.
 • Deski gzymsowe chronią most przed korozją chlorkową, karbonatyzacją i atakiem siarczanów.
 • Bardzo niska nasiąkliwość desek gzymsowych zapewnia doskonałą mrozoodporność.
 • Deski mostowe z polimerobetonu są lżejsze niż tradycyjne płyty żelbetowe, co zmniejsza obciążenie własne mostu.
 • Gzymsy polimerobetonowe są trwale zakotwione w konstrukcji mostu, zapewniając długotrwały czas użytkowania.
 • Deski gzymsowe oferowane są w szerokiej gamie kolorystycznej nadającej obiektowi mostowemu niepowtarzalny charakter.
 • Deski polimerobetonowe są szeroko stosowane zarówno w nowych, jak i istniejących mostach lub wiaduktach. Gzyms mostowy z mocowaniem na kotwy w łatwy sposób umożliwia szybką ochronę i poprawę wyglądu istniejącego obiektu.

Przeznaczenie wyrobu:
Prefabrykat gzymsu mostowego jest elementem wyposażenia obiektu mostowego, stanowiący zewnętrzną okładzinę konstrukcji nośnej mostu. Może stanowić deskowanie tracone. Przeznaczony do ochrony mostowych elementów betonowych, stalowych i żelbetowych przed niszczącym działaniem aktywnych chemicznie roztworów wodnych.

Zakres stosowania:
Prefabrykat gzymsu mostowego można stosować bez ograniczeń na drogowych oraz kolejowych obiektach inżynierskich.

Zasady montażu:
Występują dwa podstawowe sposoby mocowania gzymsów mostowych.

 1. Gzymsy montowane są do konstrukcji nośnej za pomocą strzemion wykonanych ze stali zgodnie ze Specyfikacją Techniczną.
 2. W przypadku renowacji obiektów mostowych deski gzymsowe można również stosować i mocować je do płyty nośnej za pomocą kotew wklejanych lub rozprężnych.

Rodzaje gzymsów

Gzymsy płaskie montowane są do konstrukcji nośnej za pomocą strzemion wykonanych ze stali zgodnie ze Specyfikacją Techniczną. Gzymsy występują w postaci płaskiej o różnych rozmiarach. Parametry gzymsów w poniższej tabeli.

Nazwa gzymsu płaskiegoWymiary [mm]
WysokośćDługośćGrubość
MG01 300.1000.40300100040
MG01 400.1000.40400100040
MG01 480.1000.40480100040
MG01 500.1000.40500100040
MG01 550.1000.40550100040
MG01 570.1000.40570100040
MG01 600.1000.40600100040
MG01 650.1000.40650100040
MG01 700.1000.40700100040
MG01 750.1000.40750100040
MG01 800.1000.40800100040
MG01 900.1000.40900100040
MG01 1000.500.40100050040

Rodzaje gzymsów

Gzymsy profilowane montowane są do konstrukcji nośnej za pomocą strzemion wykonanych ze stali zgodnie ze Specyfikacją Techniczną. Gzymsy profilowane występują w postaci wyoblonej (profilowanej) o różnych kształtach i rozmiarach.

Rodzaje gzymsów

W przypadku renowacji obiektów mostowych deski gzymsowe płaskie można również mocować do płyty nośnej za pomocą kotew wklejanych lub rozprężnych. Gzymsy występują tylko w postaci płaskiej o różnych rozmiarach. Parametry gzymsów w poniższej tabeli.

Nazwa gzymsu płaskiegoWymiary [mm]
WysokośćDługośćGrubość
MG02 300.1000.40300100040
MG02 400.1000.40400100040
MG02 480.1000.40480100040
MG02 500.1000.40500100040
MG02 550.1000.40550100040
MG02 570.1000.40570100040
MG02 600.1000.40600100040
MG02 650.1000.40650100040
MG02 700.1000.40700100040
MG02 750.1000.40750100040
MG02 800.1000.40800100040
MG02 900.1000.40900100040
MG02 1000.500.40100050040